Beleid & Bestuur

Het is onze missie om alle inwoners van Haarlemmermeer in aanraking te laten komen met een breed spectrum van kunst, cultuur en kennis in een open en uitnodigende omgeving. Met de aanduiding Het Cultuurgebouw – ook van jou spreekt Het Cultuurgebouw uit dat zij en de organisaties in Het Cultuurgebouw er zijn voor de hele gemeente. Wij bieden prachtige programma’s van professionele podiumkunsten, leerzame en inspirerende programma’s voor cultuureducatie en uitstekende faciliteiten om je op allerlei terreinen te ontwikkelen.

Het Cultuurgebouw en de organisaties in Het Cultuurgebouw (De Meerse, Pier K, de Bibliotheek Haarlemmermeer, Poppodium Duycker en Podium voor Architectuur) hebben daartoe een prachtig professioneel aanbod. Tegelijkertijd biedt Het Cultuurgebouw ruimte aan amateurkunsten, verenigingen, stichtingen, bedrijven, serviceclubs, enzovoort om hier programma’s en evenementen neer te zetten. Het Cultuurgebouw brengt die mogelijkheden nadrukkelijk voor het voetlicht en is als expertisecentrum beschikbaar om initiatieven van derden met advies en ondersteuning te faciliteren. Zo wordt Het Cultuurgebouw een echt Podium van iedereen in Haarlemmermeer.

Het Cultuurgebouw is dé culturele onderneming in Haarlemmermeer voor theater, concerten, educatie, informatie, tentoonstellingen, debatten en manifestaties. Het Cultuurgebouw en zijn dependances zijn plekken voor beleving, ontmoeting, verbinding, ontwikkeling en inspiratie. Op die (en andere) locaties vindt de programmering van Het Cultuurgebouw, de organisaties in Het Cultuurgebouw alsook gemeenschappelijke programmering plaats. Het zijn plekken om te vertoeven en het zijn programma’s om van te genieten. Het Cultuurgebouw is de verbindende functie die de cultuurproducten van de labels versterkt en initiatieven voor samenwerking en programmering uit Haarlemmermeer ruimte biedt en op deskundige wijze faciliteert.

Bestuur

Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer kent een Raad-van-Toezicht-model en onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • De stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer wordt bestuurd door dhr. Arjen Davidse, directeur-bestuurder.
  • De Podiumorganisatie (De Meerse en Duycker) wordt aangestuurd door dhr. Arjen Davidse
  • Pier K wordt aangestuurd door mevr. Monika van der Ent, directeur
  • De Bibliotheek Haarlemmermeer wordt aangestuurd door dhr. Clinton Feurich, directeur
 • De stichting kent één Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en leden:
  • Max Merkx, voorzitter
  • Liesbeth Rigter
  • Bob Jacobs
  • Meta Vaandrager
  • Peter Jansen
  • Ellen Alvares
 • De Raad van Toezicht (RvT) volgt de Governance Code Cultuur. Op basis van deze code ontvangen de leden van de RvT een vaste jaarvergoeding. De vergoedingen zijn terug te vinden in het jaarverslag.
 • Het Bestuur wordt gehonoreerd conform de leidraad voor Directeur Bestuurders van Cultuurconnectie.
 • De beloning van de Het Bestuur wordt door de RvT vastgesteld op basis van de leidraad en rekening houdend met de Governance Code Cultuur.
 • In 2012 hebben alle afzonderlijke RvT’s van de labels voor een RvT-model gekozen. In 2015 is het Raad-van-Toezichtmodel voortgezet door de RvT Cultuurgebouw. Gezien de omvang en complexiteit en de gewenste bestuurskracht was en is het Raad van Toezichtmodel het gewenste bestuursmodel voor Het Cultuurgebouw en dat ook naar wens functioneert. Bekijk de Profielen van de RvT

 

Rooster van Aftreden

Start Einde Start Einde Datum
Naam periode 1 periode 1 periode 2 periode 2 aftreden
Yvonne van der Zee 1-jul-13 30-jun-17 30-jun-17 1-nov-21 1-nov-21
Michael Amende 7-okt-13 7-okt-17 7-okt-17 1-nov-21 1-nov-21
Max Merkx 15-apr-15 15-apr-19 15-apr-19 15-apr-23
Bob Jacobs 1-jan-18 1-jan-22
Liesbeth Rigter 1-mrt-19 1-mrt-23
Meta Vaandrager 1-nov-21 1-nov-25
Peter Jansen 1-nov-21 1-nov-25
Ellen Alvares 1-nov-21 1-nov-25

ANBI

Het Cultuurgebouw beschikt over de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bekijk het standaardformulier ANBI Algemeen van Het Cultuurgebouw.

Adresgegevens Het Cultuurgebouw:
Raadhuisplein 3-9
2132 TZ Hoofddorp
Tel: 023-5563700

 

Activiteitenplan en begroting 2022

Bekijk het activiteitenplan en de begroting van Het Cultuurgebouw voor het jaar 2022:
Het Cultuurgebouw Activiteitenplan 2022
Het Cultuurgebouw Begroting 2022

Het Meerjarenbeleidsplan

In het Meerjarenbeleidsplan staat informatie over onze ambities en manier van bedrijfsvoering.

Jaarverslag & Jaarrekening

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening van Het Cultuurgebouw over het jaar 2020:

Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer maakt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) de volgens de Governance Code Cultuur vastgestelde gegevens en documenten openbaar.

Fiscaal nummer

RSIN822 920 013

KvK nummer 

50771094

GCC_beeldmerk_kleur_web

Vertrouwenspersoon
Het Cultuurgebouw wil seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden; in ons werkklimaat passen dit soort ontoelaatbare gedragingen niet. Bezoekers, docenten en ondersteunende medewerkers behoren elkaars grenzen te respecteren. Als dit niet zo is en iemand wordt toch lastiggevallen, dan kan er een onaangename situatie ontstaan.  In zo’n geval kan de vertrouwenspersoon van Het Cultuurgebouw uitkomst bieden. Hij/zij biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring (en een specifieke opleiding) om zaken op hun juiste waarde te schatten. De vertrouwenspersoon van Het Cultuurgebouw, Machteld Spiekman, is rechtstreeks te bereiken via het telefoonnummer 06 345 44339. Op sectorniveau is er een Meldpunt Ongewenst Gedrag. Dit meldpunt is te bereiken via 0800-0204204.