Podium voor Architectuur

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol speelt een verbindende rol in het be­trokken houden van uiteenlopende groepen mensen, bedrijven en overheden bij ideeën en initiatieven in de Haarlemmermeer­polder. Dat is belangrijk, want de belangen van stakeholders in het achterland van Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam staan niet zelden lijnrecht tegenover elkaar.

De contrasten in het in 1852 drooggelegde polderlandschap zijn groot, met kleine en oude dorpen langs de Ringvaart, new towns Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een uitgebreid netwerk aan infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit maakt dat wanneer er ergens in Nederland een verhaal over ruimtelijke inrichting verteld moet worden, dit wel in Haarlemmermeer is, of zoals wij het noemen: de Metropo(o)lder.

Bewoners, bestuurders en deskundigen discussiëren bij het Podium op neutraal terrein. Architecten genereren nieuwe ideeën. Kinderen en jongeren ervaren architectuur bij workshops. Ook in het voortgezet onderwijs is het Podium actief. Naast een kernprogramma van lezingen en kinderworkshops zijn er tentoonstellingen, excursies en rondleidingen en de Dag van de Architectuur. De activiteiten worden gedragen door de programmaraad – een groep architecten, die de inhoudelijke invulling van het programma vormgeven – en de coördinator.

Sinds haar oprichting in 2001 signaleert Podium voor Architectuur een brede ruimtelijke opgave bestaand uit wonen, werken, leren, leven, voedsel, mobiliteit en logistiek. Het Podium is het lokale architectuurcentrum voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol en laat diverse mensen kennismaken met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening in deze bijzondere regio. Het programma van het Podium wordt daarom altijd gemaakt rond actuele ruimtelijke en architectonische vraagstukken. Op deze manier loopt het Podium voorop en baant nieuwe wegen door mensen samen te brengen en actuele onderwerpen op de kaart te zetten. Het programma en de doelgroepen zijn daarom altijd in beweging.

Haarlemmermeer is een interessante regio, waar ruimte en rust zich op steenworp afstand bevinden van de op drie na grootste internationale luchthaven ter wereld. Daar waar eens het water kabbelde tussen Leiden, Haarlem en Amsterdam komt door Schiphol een intercontinentale dynamiek tot stand die niet alleen nationaal, maar ook internationaal een zeer relevant sociaal-ruimtelijk discours vormt.

Dit polderlandschap met een keur aan kleine en oude dorpen middenin de Metropoolregio Amsterdam heeft een interessant verhaal te vertellen, zeker op gebied van ruimtelijke inrichting. De Metropo(o)lder is sinds de drooglegging in 1852 tot vandaag de dag het landschap van ondernemerschap, pioniers en innovatie, waar mensen wonen, werken en dromen met een blik op de toekomst.

Het Podium is een dynamisch kennisplatform dat in deze tijd van vele architectonische ontwikkelingen optreedt als monitor en inspirator voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Het Podium fungeert als adviseur bij nieuwe ontwikkelingen op lokaal gebied en als venster naar de wereld waarmee Haarlemmermeer als deel van een regio in een internationale context kan worden geplaatst. Het Podium draagt als onafhankelijke organisatie bij aan de kwaliteit van architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in Haarlemmermeer door een zo divers mogelijk publiek te betrekken in de activiteiten en architectuur te laten beleven. Ook wil het Podium zoveel mogelijk (kennis)uitwisseling bewerkstelligen tussen verscheidene bij architectuur en ruimtelijke ontwikkeling betrokken partijen.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van Podium voor Architectuur.